Pomoc Hekko.pl

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

szukaj na stronieWynik wyszukiwania dla html

Jak dodać certyfikat SSL

Po otrzymaniu certyfikatu SSL należy dokonać jego instalacji na serwerze. Dla usług opartych o panel DirectAdmin należy (Przed przystąpieniem prosimy o przeczytanie procedury do końca co...

Jak dodać domenę do usługi hostingowej?

Po zakupieniu domeny należy ją skierować na serwer, aby wyświetlała się strona WWW oraz działała poczta w nazwie domeny. W tym celu należy:1. Zalogować się do Panelu Administracyjnego...

Jak zamówić certyfikat SSL

Certyfikat SSL można zamówić za pośrednictwem Panelu Klienta dostępnego na stronie www.hekko.pl/panel Po zalogowaniu się do Panelu Klienta po lewej stronie należy wybrać zakładkę...

Brak klucza prywatnego

Klucz prywatny RSA jest tworzony automatycznie podczas generowania CSR (żądanie wydania certyfikatu). Klucz należy zapisać samodzielnie, aby dodać go podczas instalacji certyfikatu. W przypadku...

Przywrócenie plików domeny

W panelu DirectAdmin w zakładce "Przywracanie kopii plików" należy:1. Wybrać opcję: - "Dograj nowe pliki, pozostawiając istniejące bez zmian:" - dograne zostaną tylko pliki...

1. CSR - podanie o certyfikat

CSR można wygenerować z adresu https://certyfikatyssl.pl/ssl-tools/csr-generator.html WAŻNE:1. wraz z CSR zostanie utworzony klucz prywatny (RSA), który należy zapisać. Będzie...

Błąd 404

Jeżeli na naszej stronie pojawia się błąd 404 to świadczy to o odwołaniu się strony do nieistniejącej lokalizacji/pliku. W takim przypadku powinniśmy upewnić się, czy katalog public_html...

Tworzenie subdomen

Przykład opiera się na subdomenie tworzonej w domenie kowalski.hekko24.pl.Subdomeny możemy tworzyć na dwa sposoby:1. Przez opcję "Dodaj domenę do konta"- opcja widoczna w DirectAdmin w części...

Jak dodać subdomenę do konta?

Aby dodać subdomenę do konta są udostępnione dwa sposoby:1. Opcja „Zarzadzanie subdomenami"2. Opcja „Dodaj domenę do konta".Obie opcje są dostępne w Panelu DirectAdmin...

Przekierowanie na katalog

Aby przekierować naszą stronę na katalog umieszczony w public_html należy wprowadzić do pliku .htaccess następującą regułkę:RewriteEngine OnRewriteCond %{REQUEST_URI} !^/newRewriteRule...

>>
H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.
Jesteśmy częścią R22 S.A.